Den nederländske konstnären Hans Bossman ville protestera mot det ständiga flödet av meningslösa nyheter. Han startade därför en tidning med namnet "Tidningen utan nyheter". Det första numret kom mars 1998, och i december kom det 24:e och sista numret.

Prenumerantskaran var inte stor, endast 26 personer. Kanske hade det något med tidningens innehåll att göra - eller snarare frånvaro av innehåll. Samtliga 16 sidor var nämligen alltid helt tomma!