Pawlos prudentliga släppte i helgen sitt sista nummer på obestämd framtid. Nedan följer en intervju med Mikael Pawlo som berättar varför han beslutat att lägga ned PP.

1. Varför lägger du ner PP?

Det är ingen egentligen nedläggning, utan snarare en längre paus. Det finns två huvudsakliga anledningar till pausen som bottnar i en större anledning.

Till att börja med har jag haft svårt att pussla ihop mina dagar den senaste tiden. Det har varit så roligt att arbeta med PP att det gått ut över mina studier. Eftersom jag uppenbarligen haft prioriteringsproblem sätter jag nu PP i pausläge tills jag avslutat mina juridikstudier, då jag ser det som mycket viktigt att slutligen bli klar med dessa.

En annan viktig anledning till pausen är att jag på senare tid kommit att hamna på två stolar. Det beror på att jag arbetar för ett av de företag som skall granskas i PP, Bonnier Online. Tanken var att plocka in en skjutjärnsjournalist som kunde stå för den oberoende granskningen, men eftersom jag varit ganska petig med vem jag ville ha och ingen av dessa två personer kunde ställa upp på de villkor och varsel jag i dagsläget kan erbjuda får jag (och PPs läsare) glatt vänta till våren när situationen är en annan.

En övergripande anledning till pausen är dock att jag måste få tid till eftertanke och fundera vart PP skall ta vägen. Hela nyhetsbrevet har blivit lite för snällt för min smak de senaste månaderna. Det här är också anledningen till att jag säger att PP endast är i pausläge. Jag kommer förhoppningsvis tillbaka med nya krafter i någon form under våren 1998.

2. Hur många prenumeranter hade sista PP?

Alldeles för få, vilket beror på att jag inte marknadsfört nyhetsbrevet tillräckligt hårt. Om jag tar upp verksamheten igen under 1998 är målet ett sexsiffrigt antal prenumeranter världen över före år 2000.

3. PP har på senare tid tagit emot annonser. Hur har responsen för att få annonsera i PP varit tycker du? Är företag intresserade av att annonsera i e-zines?

Responsen är extremt god, bara man vet vad man håller på med och kan ta fram ett någorlunda vettigt annonspaket. PP är ett gott exempel på att vem som helst idag kan bli publicist med hjälp av Internet och snabbt få igång en verksamhet som faktiskt ger pengar. Det kräver dock både tålamod och mycket planering.

4. Vilka artiklar eller notiser i PP har skapat mest reaktioner?

Om PP kommer bli ihågkommen för något är det förmodligen för sin hårda granskning av det svenska systemet för tilldelning av domännamn. De notiser som väckt mest uppmärksamhet är dock de som handlat om frihet att yttra sig och agera i olika former, nu senaste granskningen av reglerna för datoranvändning på Blackebergs gymnasium.

De två intervjuer som givit mest respons är de med Carl Bildt och Dr Vinton Cerf (kallas populärt för Internets fader). Det beror nog snarare på att intervjuobjekten var intressanta, än att intervjuerna var särskilt avslöjande eller unika. Egentligen handlar ju PP mest om affärer gjorda i Internetbranschen, men de hamnar lätt i skuggan för ovanstående frågor.

5. Det har på senare år tillkommit en mängd olika e-zines, och innehållsmässigt skiljer sig de ganska ordentligt mot de som spreds i slutet av 80-talet och i början av 90-talet i bl.a. BBS-världen. Vad tycker du om dagens e-zines, och vilka är skillnaderna mellan då och nu tycker du?

Faktum är att konceptet till PP är i högsta grad stulet från den gamla C-64-tidningen It's illegal. Konceptet är dock anpassat lite till dagens situation, men i övrigt är strukturen helt identisk med Jeff Smarts gamla tidning. Övriga e-post- och webtidningar idag påminner också om de som fanns i slutet av åttiotalet, distribuerade på disketter och BBSer. Det som huvudsakligen ändrats är distributionssättet. Det är lättare att nå fler människor utan att vara ett namn idag.

Skall jag ha några synpunkter på eller råd till läsarna tycker nog att de gärna kan vara lite mer kritiska mot innehållet i de tidningar de läser, även om tidningarna både råkar vara gjorda av entusiaster och är gratis. Har dagens ungdom verkligen en så tuff verklighet som tidningen Blixts redaktion beskriver, är det verkligen intressant att läsa registreringsnumren på civila polisbilar i FNA och är inte Paginova i själva verket bara en förtäckt kundtidning?

Läsarna måste kunna ställa krav på publicistens journalistiska uppdrag, hur pretentiöst de än må låta. Det gäller i och för sig alla medier, men just i Internetvärlden verkar gränsen mellan marknadsföring, journalistik och sensationslystenhet vara väldigt luddig. Eller också är jag överkänslig eftersom jag själv varit en av dessa luddiga publicister...

6. Vad gör du år 2000?

Jag skickar nog fortfarande alldeles för mycket e-post och lägger näsan i blöt när jag egentligen borde hålla tyst. Tills dess kan ni hålla utkik på http://www.algonet.se/~mpawlo där en och annan debattartikel, uppsats och intervju kommer publiceras.