Två manliga studenter vid Kungliga Tekniska Högskolan har utestängts från lokalerna och all undervisning i tre månader. Orsaken: en sångtext om ett samlag mellan kungen och drottningen och en bild på kungen som naken kvinna.

Texten och bilden hade studenterna lagt ut på Internet. KTH:s disciplinnämnd ansåg att eleverna spridit pornografiskt material som allvarligt kränker kungen och drottningen. Nämden ansåg att också KTH:s anseende äventyrats genom det som inträffat.