Nationell idag, som tidigare var Nationaldemokraternas partitidning, anklagas för fusk med presstödet. Prenumeranter hävdar att det är omöjligt att säga upp prenumerationen. Nu stoppar Presstödsnämnden utbetalningarna.

Presstödsnämnden har under hösten fått in flera klagomål från prenumeranter. De uppger att man får tidningen hemskickad, trots att de inte längre vill ha den.

I december skulle Presstödsnämnden ha beslutat om nästa års driftstöd för Nationell Idag. Istället har man beslutat att innan några fortsatta utbetalningar kan göras, så ska en abonnentundersökning genomföras. Det innebär att företaget Tidningsstatistik får i uppdrag att kontakta prenumeranterna för att fånga upp eventuella problem. En ny upplagemätning ska också göras.

Nationell Idag uppger i en skrivelse till Presstödsnämnden att de betvivlar klagomålen, och misstänker att det rör sig om en inlaga från en konkurrent till tidningen. Nationell Idag hävdar också att den som säger upp sitt abonnemang visst får det avslutat, men att det kan ske med en viss fördröjning.

http://www.nationellidag.se
http://www.presstodsnamnden.se/wp-content/uploads/2012/03/Protokoll-nummer-7-2012-inkl.-bilagor.pdf
https://www.flashback.org/t1364632
http://www.nordisk.nu/showthread.php?t=56413
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hogerextrem-tidning-fuskar-med-presstodet_7784138.svd