Sölvesborgs kommun och 170 företag stängdes nyligen av från Internet. Kommunen måste ta krafttag mot hackers vid en skola i Sölvesborg, innan Internetleverantören Enator åter ger tillgång till Internet.

Okända hackers har gjort intrång på amerikanska datorer via kommunens Internetanslutning. Därför stängdes man av samtliga kommunens datorenheter och anslutna företag av från elektronisk kommunikation med omvärlden, skriver Blekinge Läns Tidning.

Först vidtog kommunen vissa åtgärder och återfick möjligheten att använda Internet. Men efter några timmar gjordes nya dataintrång av någon eller några personer i Sölvesborg. Nu kräver Enator mer långtgående åtgärder. De hackers som varit i farten har lokaliserats till en skola. Men så länge det är okänt vilka personer som ligger bakom intrången förblir hela kommunen avstängd.