Eleverna på Österfärnebo skola i Sandviken förbjöds sjunga psalmen "Den blomstertid nu kommer" i originalversion på skolavslutningen. Rektorn strök en av stroferna då den handlade om Gud. Bakgrunden är att det tidigare gått ut rekommendationer från skolverket om att skolavslutningarna inte får innehålla religiösa inslag. Det fick rektorn på skolan, Birgitta Wikström, att stryka en strof ur andra versen. Den stoppade strofen var: "de skola oss påminna Guds godhets rikedom, att vi den nåd besinna som räcker året om". Istället sjöngs en repris av en strof i första versen. Men efter protester, en förälder blev så upprörd att han skrev till grundskolechefen, så har hon tänkt om. Rektorn har nu studerat Skolverkets rekommendationer närmare och kommit fram till att psalmen får sjungas ograverad i fortsättningen. http://arbetarbladet.se/nyheter/sandviken/1.6013066-rektorn-lovar-att-inte-andra-i-den-blomstertid-igen http://gd.se/nyheter/sandviken/1.6005812-foraldrar-upprors-av-andrad-sang http://www.youtube.com/watch?v=aCtbvTFR6UE http://sandviken.se/utbildningforskola/barnochungdom/grundskolor/osterfarneboskola