Fotbollsklubben AIK är helig anser trossamfundet "Vår svartgula sal", som förra året fick sin registrering godkänd av staten. Gudstjänsterna äger rum på AIK:s fotbollsmatcher, och invigs med att församlingen sjunger "Åh vi e AIK" strax innan avspark. Trossamfundet menar att det finns en kraft i AIK som inte går att förklara på annat sätt än i religiösa termer, och enligt dem själva är detta troligtvis världens enda bekräftade fotbollsreligion. När tidningen Dagen hör av sig, och frågar om det här är en kul grej eller på allvar, så får de svaret "båda delarna". "Det finns en intellektuell debatt kring supporterskap och hur mycket det präglar folks liv, det motsvarar inte riktigt det bemötande man får från samhället i stort, säger den religiöse ledaren, som önskar vara anonym. Han har också ett resonemang om att samma kemiska substanser påverkas i hjärnan av att titta på fotboll som att gå på en gudstjänst. Samtidigt så har de inte riktigt bestämt sig om framtiden, om de ska bygga vidare på det här eller låta det hela rinna ut i sanden. På Twitter skrev de kort efter att registreringen blivit godkänd, att "arbetet kommer inte gå i all sin hast. Tro det eller ej men ett trossamfund är inte en organisation som rör sig fort". "Vår svartgula sal" söker just nu personer med erfarenhet av att driva de finansiella delarna av en organisation, någon person med juridisk kompetens, och människor med organisatorisk kunskap, såsom ordförandeskap eller annan ledarkompetens. Det går för närvarande inte att skicka några finansiella bidrag till "Vår svartgula sal". Istället uppmanas de troende som vill ge bidrag att skänka dem till AIK eller AIK Tifo. Detta är inte första gången som en oväntad aktör blir accepterad som trossamfund. För drygt tio år sedan blev Kopimistsamfundet godkända, med sin lära om att det var heligt att kopiera. Denna något udda religiösa gruppering trodde på kopimism (av engelskans copy-me), och hade kopplingar till Piratpartiets ungdomsförbund Ung Pirat. Samtidigt som Kammarkollegiet, ansvarig myndighet, gav klartecken till AIK-supportrarna, så har de flera gånger sagt nej till Humanisternas ansökan om att få bli ett registrerat trossamfund. Humanisterna är ett förbund som bygger på en sekulär världsåskådning. Deras förhoppning är att bli juridisk jämbördig med religiösa grupper, och att staten ska bli livsåskådningsneutral. Att godkännas som trossamfund ses därför som en viktig bekräftelse. Rasmus Paludan ansökte om att få registrera trossamfundet "Sankt Jakob Mordödarens kyrka" där han själv skulle trona som ärkebiskop. Namnet är en ren provokation. Morer var muslimer som med våld rensades bort från den Iberiska halvön på 1500-talet, och Rasmus Paludan ville starta en kyrka som skulle dräpa muslimer, om namnet ska tolkas bokstavligt. Kammarkollegiet bedömde att namnet var "ägnad att väcka anstöt" och stred mot god sed. Ansökan fick avslag. Ett annat trossamfund som fått avslag är "Orgasmens kyrka". Så vad avgör vem som får ja och vem som får nej? "Grundregeln är att man ska ha stadgar, vara en förening av något slag och att det ska finnas en styrelse. Sedan ska det i stadgarna stå att man har gemensam bön eller något motsvarande, samt att man själv ser sig som en religiös grupp", säger Jan Sterner, handläggare på Kammarkollegiet, till Dagen. Humanisternas tidigare ordförande, Christer Sturmark, är kritisk mot att "Vår svartgula sal" kan kalla sig religiöst samfund, medan Humanisterna fått avslag. På Twitter har han också vänt sig till socialminister Jakob Forssmed (KD), som har ansvar för frågor som rör trossamfund. Men det är inte Kammarkollegiet som får den största kängan. Sturmark menar att grunden till problemet ligger i ”Lagen om trossamfund” som han tycker diskriminerar sekulär-humanistiska samfund. I den ansökan som ”Vår svartgula sal” skickade in till Kammarkollegiet kan man bl.a. läsa: "Vår fasta övertygelse är att Allmänna Idrottsklubben besitter kvalitéer som är övernaturliga och inte går att applicera på sekulära vetenskapliga metoder och övertygelser ... Att vara hängiven AIK till den grad som går i samstämmighet med vår övertygelse ska behandlas som en religion då den överensstämmer med det vi kallar religiös övertygelse ... Våra ordinarie gudstjänster äger rum innan AIK:s fotbollsmatcher ... Gudstjänsten invigs med att församlingen sjunger "Åh vi e AIK", vår heligaste bön tillika klubbens inmarschhymn." Ett trossamfund kan få viss hjälp av staten att samla in medlemsavgifter och även få bidrag. Men i bägge fallen görs en ny prövning, och det är långtifrån säkert att man får ja även där. Kammarkollegiet har också ansvar för vilka trossamfund som har vigselrätt, men även här krävs det en ny prövning. Så trossamfundet "Vår svartgula sal" får fortsätta heja fram AIK med religiös glöd, men det innebär inte att de får bidrag eller har rätt att viga. https://twitter.com/Svartgulsal https://twitter.com/ChSturmark/status/1626491656458448898 https://www.dagen.se/nyheter/2023/02/11/aik-fans-fick-bilda-trossamfund-men-inte-humanisterna/ https://www.kammarkollegiet.se/om-oss/kammarkollegiets-uppgifter/registrering-av-trossamfund https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19981593-om-trossamfund_sfs-1998-1593 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1999731-om-registrering-av_sfs-1999-731 https://humanisterna.se https://kopimistsamfundet.se