Vi har tidigare berättat om hur Umeå Universitet stoppat hemsidan "Hexor". Nu är den dock tillbaka på internet. Denna gång hos Geocities. Komplett med sprängämneslänkar och kartläggningen av myndighetspertsoner.

http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/1315