56 haschpipor har förklarats förverkade av Svea hovrätt i en dom mot butiksinnehavaren av Happy Headshop i Stockholm. Affärsinnehavarens liberala inställning till droger talade för att piporna skulle komma till brottslig användning, anser hovrätten som upphäver tingsrättens friande dom.

Men Happy headshop kommer överklaga. Ytterligare information om den juridiska processen kommer inom kort på Happy headshops hemsida.

Webbsida: http://www.sativa.se
E-post: happy@sativa.se