Cannabis är på väg att ta över platsen som ledande gröda i flera afrikanska länder, enligt en rapport presenterad vid en konferens inom FN:s utbildningsorgan Unesco. På flera håll ersätts de traditionella kaffe- och kakaoodlingarna av cannabisodlingar.

I Guinea får man motsvarande omkring 3 400 kronor för 17 cannabisplantor. Det är enligt den franska geografen Pascale Perez lika med den årliga genomsnittsinkomsten för en familj. I Gambia är det sju gånger så lönsamt att odla cannabis jämfört med till exempel jordnötter och 100 gånger lönsammare än att odla kassava.

Enligt mötesdeltagarna är den cannabis som odlas i Centralafrika framför allt avsedd för den inhemska marknaden, i motsats till den i Afrika norr om Sahara, som ofta exporteras till Europa. Smuggling av cannabis mellan de olika länderna i Centralafrika är ändå en lönsam affär. Somliga kunder föredrar cannabis som odlats kring Senegal, andra sådan som odlats i Ghana eller i Zaire.