Bayern beslutade i veckan som första tyska delstat om vittgående åtgärder mot scientologerna. Från den 1 november måste alla som söker offentlig tjänst uppge om de är medlemmar eller har kontakter med sekten.

Dessutom kan redan anställda drabbas av disciplinära åtgärder om de tar kontakt med scientologerna. Den som vill ha statliga beställningar måste skriftligen förbinda sig att inte ha med scientologerna att göra för att få vara med i anbudsgivningen.