Cirka 400 avelsfåglar - rapphöns, änder och gäss - släpptes under natten den 12 mars ut från Öster-Malma jaktvårdsskola mellan Gnesta och Nyköping. Upp mot tio ton foder förstördes, liksom burar, bodar, inhägnader och silor. Bakom sabotaget står Djurens befrielsefront, den svenska grenen av Animal Liberation Front.

För ytterligare information:
Djurens Befrielse Front, Box 2051, 265 02 Åstorp. Tel: 042-576 93.