Den norska forskaren John Ingum har fått tillstånd att importera marijuana för ett forskningsprojekt. Nu saknar han bara 16 frivilliga som vill ta sig ett bloss, skriver Arbeiderbladet.

Den regionala kommittén för forskningsetik har inte några invändningar så länge försökspersonerna inte tillhör någon riskgrupp, säger Bjerke. Genom sitt projekt vill Ingum framför allt kartlägga marijuanarökningens inverkan på trafiksäkerheten.