Cannabisfrön säljs via Internet. Med rätt adress får man kontakt med ett svenskt postorderföretag som säljer mot postförskott. Och försäljningen är laglig.

Det är ungefär som att titta i en trädgårdskatalog. Med färgbilder, uppgifter om blomning, planthöjd, skörd och priser. Eller som systembolagets katalog, med detaljerade beskrivningar av doft och smak.

Ett absolut måste för inomhusodlaren, toppkvalité som stimulerar. Med sådana argument lockar det svenska postorderföretaget till sig kunder. Formuleringarna får det hela att låta förrädiskt ofarligt. Men det är cannabisfrön som säljs. Frön importerade från Nederländerna där man under många år arbetat med att förädla cannabisplantorna. De frön som säljs via Internet ger därför plantor med mycket kraftigare styrka än normalt.

Från samma företag kan man även köpa haschpipor och litteratur med odlingstips. I Stockholm fanns tidigare en butik med samma namn som postorderföretaget. Butiken tvingades dock att stänga. Det är svårt att komma åt verksamheten. Frön är inte olagliga, lagbrott blir det inte förrän fröna planteras.

Chefsåklagare Ulf Norén i Göteborg utesluter dock inte att det kan finnas sätt att komma åt försäljningen.
- Det torde vara straffritt med frön men jag vill inte utesluta att man kan driva det som till exempel förberedelse till brott. Vi ska ta upp frågan, lovar han.

Erik Blomstrand, kommissarie på Göteborgspolisens narkotikarotel, känner till problemet med cannabisfrön på Internet.
- Vi har hört att det finns på Internet och naturligtvis fördömt det, det är vansinnigt, säger han.
Han har dock svårt att se hur man ska kunna komma åt problemet.
- Man kan inte lagstifta mot fågelfrön - då har vi hamnat snett. Man får snarast vädja till moralen. Han tror dock inte det är någon särskild risk att hemsidan lockar till sig ungdomar.

Det tror inte heller Per-Ante Vikberg på narkotikaroteln. Men postorderföretagets hemsida utgör en del av all den detaljerade information om droger och drogtillverkning som finns tillgänglig på Internet och det utbudet oroar honom.
- Det finns ingen motpol till de vindar som blåser i dag.
I slutet av månaden ska därför Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle dra igång en kampanj på Göteborgsskolorna för att försöka motverka glorifieringen av droger.

På Hassela Solidariet i Göteborg känner man också till hemsidan med postorderförsäljning.
- Det är för djävligt, på ren svenska. Internet innebär en ny hotbild som man inte ska blunda för, säger föreståndaren Kent Andersson.
Med Internet blir informationen mer tillgänglig än förr.
- Tidigare kunde man köpa frön från Holland i vissa butiker, men det visste inte den vanlige hascharen.
Nu kan han gå till stadsbiblioteket och titta på Internet och hela världen öppnar sig. Missbruket kommer att öka här hemma.

Han upprörs över legaliseringsivrarna som talar om individens frihet när de vill släppa haschen fri.
- Vi har redan problem med alkohol, en drog räcker. Och tvång innebär ingen frihet - sitter du fast i ett drogmissbruk är det ingen frihet. Sådana argument är lätta att sopa under mattan.

Happy Headshop finns adressen:
http://www.sativa.se