I ett internt meddelande uppmanas de anställda på mediekooperativet Fria Tidningar att inte uttala sig till pressen innan man pratat med ledningen först.

Helen Silvander, marknadsansvarig för Fria Tidningen, skriver i ett meddelande som skickats till samtliga anställda:

"Tänkte bara påminna om att det är viktigt att ingen anställd uttalar sig extern till pressen i olika sakfrågor utan att ha stämt av med ansvarig innan. Om ni blir kontaktade får ni därför gärna hänvisa vidare till mig i egenskap av kommunikationsansvarig som hänvisar vidare frågan till berörda parter. Om ni blir kontaktade direkt får ni ursäkta er och be journalisten att skicka frågorna per mail istället och sedan vidarebefordra till mig också så vi kan vi hjälpas åt att ge ett bra och samlat intryck."
Mediekooperativet Fria Tidningar ger bl.a. ut Fria Tidningen, Stockholms Fria, Göteborgs Fria, Uppsala Fria och Skånes Fria.

http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/dagspress/article3667083.ece
http://www.fria.nu