Den amerikanska författningens första tillägg om yttrandefrihet gäller även Internet. Det fastslog en federal domstol i Philadelphia på onsdagen.

Därmed upphävs den lag som den amerikanska regeringen tänkt införa mot "opassande" matrial på Internet, den så kallade Communications Decency Act. Om lagen hade införts skulle den som sprider nakenbilder och anstötliga texter på nätet kunna straffas med upp till två års fängelse eller 250 000 dollar (cirka 1,6 miljoner kronor) i böter.

De tre domare som tillsammans behandlade målet skrev i motiveringen att "Internets styrka är kaos. För att friheten som garanteras i första tillägget i författningen ska kunna garanteras måste det kaos som råder på Internet skyddas." Regeringen tänker överklaga domstolens beslut till högsta domstolen.