På Nya Guinea talas mer än en femtedel av världens språk. Men många språk är utdöende. Forskare hittat språk som bara har 13 bokstäver och andra med 36 ord för banan. Inget av dem har ett skriftspråk. Men bara att kartlägga och rädda ett enda språk är en livsuppgift, att rädda tusen är en ömöjlighet.

- I någon utsträckning är nästan alla landets språk hotade, säger Bill Staley, lingvist på missionsstationen Ukarumpa i Papua Nya Guinea. Tack vare Unescos projekt Utrotningshotade språk, som startades för två år sedan, får lingvister bidrag för att kunna dokumentera utdöende språk.

Men den hjälpen är ofta för sent påkommen och för liten i omfattning. Att det talas 1300 språk på en ö med fyra miljoner invånare beror på terrängen. Nya Guinea består till största del av djungeltäckta berg, floder som skär genom urskogen och en mängd småöar utanför kusten.

För närvarande pågår arbete med att dokumentera 185 av öns språk och 94 av dem är helt översatta. För varje nytt språk som kartläggs kommer fler frågor än svar. Hur kan man klara sig med ett förråd på bara hundra ord? Hur kan språk i grannbyar vara olika som svenska och japanska? I ett språk namnges fåglar genom att man härmar artens läte. Inget av språken verkar ha ord som motsvarar "hej" eller "tack".