Legaliseringsguiden heter en ny e-bok på närmare 500 sidor där svensk och internationell narkotikapolitik presenterats från användarnas perspektiv.

Den beskrivs i förordet som en encyklopedi, och riktar sig bl.a. till "allmänheten som tidigare inte kunnat ta del av legaliseringsförespråkarnas argument på ett seriöst, strukturerat sätt där källhänvisningar anges." I förordet skriver man vidare:

"Vi vill väcka en insikt om att forskningsresultaten kring cannabis och psykedeliska droger är mycket mer komplicerade än vad som propageras från förbudsförespråkarna. Legaliseringsförespråkare brukar anklagas för att inte ha någon koll på fakta, men är den andra sidan så mycket bättre? Nej, sanningen är att båda sidorna använder missvisande fakta och propaganda, lyfter fram utvalda delar från forskningsartiklar och andra rapporter och pekar på enstaka stycken och slutsatser som hjälper den egna argumentation en samtidigt som motargument medvetet undviks. Narkotikafrågan är ideologiskt mycket laddad och på grund av detta blir objektiviteten lidande. Även legaliseringsguiden kan bära drag av detta, men vi försöker ändå presentera en så objektiv bild som möjligt där förbuds förespråkarnas argument citeras och forskningsartiklar som talar mot den egna saken inte döljs."
E-boken är gratis, och aktuella länkar finns på Magiska Molekylers webbplats. Legaliseringsguiden är ett öppet projekt, och tanken är att den ska växa med läsarnas hjälp. "Gamla uppgifter läggs in, nya forskningsartiklar ser dagens ljus, aktuella debatter refereras".

http://www.magiskamolekyler.org/legaliseringsguiden/
https://www.dropbox.com/s/bjkj7jqsh4rtsao/legaliseringsguiden_v1.pdf
http://wiki.magiskamolekyler.org/Legaliseringsguiden