En majoritet i Köpenhamns kommun har beslutat om en snabbutredning av följderna av att avkriminalisera hasch, efter den senaste tidens gängkrig som krävt flera människoliv. Ett förslag är att hasch ska börja säljas på danska apotek.

Man vill även undersöka den "holländska modellen" där man kan köpa hasch på utvalda caféer, så kallade "Coffeeshops".

I en undersökning nyligen sa 59 procent av de tillfrågade ja till avkriminalisering för att få slut på våldet. En partiöverskridande majoritet i Köpenhamns kommun har beslutat att snabbutreda konsekvenserna av en avkriminalisering. I juni ska utredningen vara klar. Innan någon kan sälja hasch på laglig väg i Köpenhamn krävs en lagändring i Folketinget. Och trycket har ökat även i parlamentet. Flera partier kräver nu att frågan utreds.