JK inleder ingen förundersökning mot boken "Sions vises protokoll". Orsaken är att den gavs ut för över ett år sedan, och därmed har tiden för allmänt åtal gått ut.

Den över hundra år gamla boken utger sig för att vara ett framförande som Theodor Herzl höll vid sionistkongressen i Basel 1897, och beskriver hur judarna tänker förinta kristenheten, bl.a. genom att sprida epidemier. Boken har använts som propaganda såväl under som efter andra världskriget, och beskrivs av Nationalencyklopedin som en "antisemitisk förfalskning".

Boken såldes tidigare av bl.a. Adlibris och Bokia, som båda senare valde att plocka bort den från sitt sortiment. Adlibris skriver att "Sions vises protokoll" numera är:

"borttagen ur sortimentet medan juridisk prövning pågår. Adlibris kommer utarbeta en policy gällande hantering av böcker som klassas som hatlitteratur."
Det är f.n. oklart ifall Adlibris kommer att börja sälja boken igen. I ett svar till Svenska kommittén mot antisemitism, skrev Adlibris innan boken plockades bort:

"Vi sympatiserar inte med bokens innehåll men har valt att inte censurera bort böcker baserat på våra egna åsikter utan låter tryckfriheten och yttrandefriheten råda."
Hur mycket yttrandefriheten kommer att råda hos Adlibris i framtiden är oklart. Den svenska översättningen säljs bl.a. hos Amazon, Lulu och Book Depository.

http://www.jk.se
http://www.radioislam.org/protocols/indexsv.htm
http://www.svd.se/kultur/sions-vises-protokoll-tas-bort_8800394.svd
http://www.adlibris.com/se/bok/sions-vises-protokoll-9781409218791
http://www.amazon.com/Sions-Vises-Protokoll-Swedish-Edition/dp/1409218791
http://www.lulu.com/shop/red-lars-ulwencreutz/sions-vises-protokoll/hardcover/product-21038964.html;jsessionid=6A27B5CD8018EB80E0A2CCB1379923F5