Facebooks interna riktlinjer om hur deras anställda ska hantera anmälningar om kränkande eller våldsamt innehåll har läckt ut på nätet.

Dokumenten visar hur Facebook hanterar material innehållandes sex, terrorism och självskadebeteende, rapporterar brittiska the Guardian. Tidningen berättar att många av de moderatorer som jobbar med innehållet anser att vissa av riktlinjerna, främst de gällande sexuellt material, öppnar upp för tolkningar vilket leder till inkonsekvent agerande.

En källa säger till the Guardian att Facebook inte klarar av att kontrollera sitt innehåll eftersom det växt för snabbt. Moderatorerna på företaget har ofta bara tio sekunder på sig att fatta ett beslut.

https://www.theguardian.com/news/2017/may/21/revealed-facebook-internal-rulebook-sex-terrorism-violence