Facebook lämnar ut uppgifter till svenska myndigheter i över hälften av fallen där detta efterfrågas. I USA är siffran ännu högre, där lämnar man ut uppgifter i fyra fall av fem. Detta framgår av en rapport som Facebook släppte igår. Där redovisar företaget hur många förfrågningar olika länder gjort under det första halvåret 2013. Totalt har myndigheter från 74 länder begärt ut uppgifter om över 38 000 användare. Förfrågningarna gällde, enligt Facebook, kriminalitet och hot mot den nationella säkerheten, utan att närmre specificera detta. USA är det land som gjort flest förfrågningar. De gjorde myndigheterna över 11 000 förfrågningar som berörde mellan 20 000 och 21 000 användare. I 79 procent av fallen fick man ut uppgifter från Facebook. Svenska myndigheter begärde att få ut uppgifter vid 54 tillfällen gällande 66 användare. Vid 54 procent av fallen lämnade Facebook ut uppgifterna till svenska myndigheter. http://www.facebook.com/about/government_requests