Polisen i Skåne har börjat publicera bilder av misstänkta brottslingar på sin webbplats. Avsikten är att få allmänhetens hjälp med identifiering och spaning. De kriterier som måste vara uppfyllas är att det pågår en förundersökning och brottet ska kunna ge minst två års fängelse. Det måste även finnas ett särskilt behov för att bilden ska publiceras. Tidigare har sådana bilder bara använts internt hos polisen. Polisen i Skåne: http://www.polisen.se/Skane/Aktuellt/Hjalp-polisen/