Polisens hemliga telefonavlyssning slår rekord - igen. Jämfört med 2009 ökade avlyssningarna med över 50 procent, enligt en rapport till regeringen. År 2010 beviljades 2 531 ansökningar om hemlig teleavlyssning och 3 250 tillstånd för hemlig teleövervakning, alltså där man kontrollerar vilka telefonnummer som en misstänkt person ringer. Antalet avslag är däremot få – omkring 1 procent av ansökningarna avslås av domstolen. http://www.rod.se/content/rekordmånga-hemligt-avlyssnade