Norska Adresseavisen valde att makulera hela upplagan på 90 000 bilagor efter tryck. Skälet var en teckning intill en intervju med den danske Muhammedtecknaren Kurt Westergaard, där denne står med sin Muhammed-karikatyr under armen.

I magasinsbilagan till Adresseavisens huvudtidning fanns en intervju med Kurt Westergaard, den danske tecknare som tecknat den mest uppmärksammade Muhammedkarikatyren i Jyllands-Posten 2005. Intervjun illustrerades med en karikatyr föreställande Westergaard. Tecknaren bakom karikatyren av Westergaard, Jan O. E Henriksen, hade också infogat en kopia av ursprungsteckningen under danskens arm.

Det fick tidningens redaktör att i ett sent skede stoppa publiceringen.
Arne Blix, säger tíll norska Journalisten, som publicerade en faksimil på tidningsuppslaget, att teckningen kunde missförstås och tas som en provokation, och att han därför valt att stoppa upplagan.

http://www.journalisten.no/story/62650
http://www.adressa.no