Svenska civilpoliser hjälpte dansk polis att säkra bevis mot haschhandlare, hävdar en dansk åklagare. Men Skånepolisen förnekar.

Den danska polisen slog till mot cannabishandeln i Christiania i mitten av Mars. Desförinnan så hade danska polisen gett svenska och norska poliser tillstånd att köpa små mängder cannabis i bodarna för att säkra bevis eftersom köpenhamnspoliserna är kända av handlarna. Från november till mars så gjordes det ca 300 inköp.

Enligt biträdande länspolismästare Kjell-Arne Eliasson är grundregeln är att en svensk polisman inte får agera som polis i ett annat land.
- Skånepolisen är inte inblandad, det är vad jag kan svara för. Svenska poliser får i princip inte göra ingripanden i andra länder och vi kan inte heller låna ut polismän till ett annat land.

Svenska polisen förnekar att detta, ett tydligt reglementsbrott, har inträffat men den danske åklagaren håller fast vid att svenska polismän deltagit. Svenska polismän som har deltagit i detta riskerar avsked eftersom en klausul i anställningskontraktet förbjuder polisliknande arbete på fritiden.