Regeringen har lagt fram ett förslag till Riksdagen om en skärpning av alkoholreklamen. Om Riksdagen godkänner förslaget kommer de senaste årens liberalisering att vridas tillbaka kraftigt.

Några grundläggande punkter i förslaget är att tidningsannonser måste innehålla tydligare varningstexter. Ej heller får annonsen uttrycka några känslor som på något sätt förhärligar alkoholkonsumtion. Även vad gäller TV kommer saker och ting att förändras. TV3 och Kanal 5 sänder inte från Sverige och berörs sålunda inte. Men TV 4 kommer att drabbas så till vida att den lättölsreklam man kört inte kommer tillåtas visas på samma sätt. Orsaken är att det finns starköl av samma märke och att reklamen därmed kan uppfttas som reklam för den starkare varianten.

En ny övergripande tendens är att man föreslår att reklamen, oavsett om det handlar om tryckta media eller etermedia, ska se till helhetsintrycket. De senaste åren har man kunnat kritisera delar och varje ”kampanjenhet” separat. Men i förslaget rekommenderas betydligt mer godtyckliga takter: det är helheten som ska avgöra om det är en acceptabel annons eller inte.

Vem ska då avgöra detta? Svenska annonsörföreningen är naturligtvis starkt kritisk till förslaget som Regeringen vill ska träda i kraft redan den första januari 2005. Man hävdar på föreningen att det handlar om godtycklighet och skönsmässig särbehandling av olika produkter inom samma kategori.

Bakgrunden till lagförslaget är den ökade konsumtionen av alkohol i Sverige i dag, framförallt bland ungdomar.