Tidigare i veckan vart det kännt att Dagens Nyheter bannlyser ordet "hen" i sina nyhetsartiklar - ett beslut som väckte reaktioner både för och emot.

Ett väldigt speciellt inlägg i debatten lanserades inatt, i form av en ny webbplats. DHEN.se är identisk med DN.se, bortsett från att "DN" har blivit "DHEN" och kvinnliga och manliga pronomina har bytts ut mot just "hen". Syftet med DHEN.se är enligt ägaren Oivvio Polite att påminna om att språket inte är neutralt utan att det innehåller mängder av värderingar.

Dagens Nyheter är dock inte lika roade. De har polisanmält sidan och kräver nu att sidan stängs ner.

http://dhen.se