Courage heter en ny gatutidning i Malmö som ska säljas av arbetslösa och ekonomiskt utsatta. Bakom tidningen står Elisabeth Gudmundson som för 12 år sedan startade en annan gatutidning, Aluma, som senare köptes upp av Faktum.

Försäljarna kommer att kunna köpa tidningen för 15 kronor och sälja den vidare för 30 kronor, men får till skillnad från andra gatutidningar inte vara hemlösa. Courage ska ges ut i fyra till sex nummer per år.