Flashback kan fortsätta upplåta annonsutrymme åt marknadsföring av piratkort tills vidare. I mitten av oktober lämnade Com Hem, Senda och Viasat in en stämningsansökan till Marknadsdomstolen riktad mot Flashback, som äger webbplatsen Popmart, som de menade haft ett stort antal textannonser där piratkort till bolagens digital-tv-plattformar marknadsförts. De yrkade då även på ett interimistiskt beslut (att ett förbud ska gälla tills vidare) kopplat till vite. Marknadsdomstolen anser att Com Hem, Senda och Viasat har formulerat sig på ett sätt i sin borgensförbindelse som Marknadsdomstolen inte kan godta. Därför kan domstolen heller inte fatta beslut om förbud tills vidare. Webbplatsen Popmart har för närvarande cirka 8 000 annonser. Ärendenummer hos Marknadsdomstolen: C26/02 Webbplatsen som Com Hem, Senda och Viasat vill stoppa: http://www.popmart.se