marknadsdomstolen

Ny dom: Svenska operatörer måste blockera The Pirate Bay

Tele2, Telenor och Tre tvingas blockera The Pirate Bay, Fmovies och Nyafilmer, enligt en ny dom i Patent- och marknadsdomstolen. Redan 2017 dömdes Bredbandbolaget att blockera åtkomsten till motsvarande sajter, och året efter dömdes även Telia.

Marlboros klädreklam dras inför svensk domstol

Konsumentombudsmannen, KO, stämmer Marlboro för deras reklam för klädmärket Marlboro Classic i Dagens Nyheter och tidningen Svensk Golf.

Marknadsdomstolen tvingar Flashback betala en kvarts miljon kronor

Den 5 september 2003 meddelade Marknadsdomstolen sitt synnerligen absurda beslut i målet ComHem, Senda och ViaSat mot Flashback Media Group AB. Utfallet blev att Flashback dömdes och förbjöds att medverka till "marknadsföring av olovlig avkodningsutrustning" - något som för övrigt aldrig skett!

Marknadsdomstolen förbjuder konferenser på internet

Marknadsdomstolen har i ett interimistiskt förbud meddelat att Flashback Media Group AB och Jan Axelsson, vardera vid vite om fyrahundratusen (400 000) kronor, inte längre får bedriva så kallade elektroniska anslagstavlor på Internet.

Flashback vann första ronden mot Com Hem, Senda och Viasat

Flashback kan fortsätta upplåta annonsutrymme åt marknadsföring av piratkort tills vidare. I mitten av oktober lämnade Com Hem, Senda och Viasat in en stämningsansökan till Marknadsdomstolen riktad mot Flashback, som äger webbplatsen Popmart, som de menade haft ett stort antal textannonser där piratkort till bolagens digital-tv-plattformar marknadsförts. De yrkade då även på ett interimistiskt beslut (att ett förbud ska gälla tills vidare) kopplat till vite.

Com hem och Viasat stämmer Flashback i Marknadsdomstolen

Digital-tv-aktörerna Com hem, Senda och Viasat stämmer Flashback för att man upplåtit utrymme för marknadsföring av så kallade piratkort.

Förbud mot tobaksreklam väger tyngre än yttrandefrihet

Förbudet mot tobaksreklam väger tyngre än tobaksbolagens yttrandefrihet. Det slår Högsta domstolen fast och avslår därmed Swedish Matchs resningsansökan om en annons som Marknadsdomstolen redan har förbjudit.

Annonsstopp för piratdekodrar

Marknadsdomstolen förbjuder Gula Tidningen att föra in annonser från företag som säljer olaglig avkodningsutrustning. Domen är en framgång för betal-TV-branschen som förlorar stora pengar på grund av att piratdekodrar florerar på marknaden.