Trots starka har Amazon.com inte upphört att sälja David Riegels kontroversiella bok "Understanding Loved Boys and Boylovers". "United States Justice Foundation" har hotat stämma Amazon för ohederlig affärsutövning, och säger att boken uppmuntrar till övergrepp på barn. Amazon menar däremot att det skulle vara ett brott mot amerikansk yttrandefrihet att sluta sälja boken, en helig rättighet som nymoralistiska grupper oftast tycker är en lyx när de känner sig hotade. - Vi tror på en öppen tillgång till skrivet tal, oberoende hur kontroversiellt eller hemskt det är. Det är en av de viktigaste saker vi kan göra, och vi kommer att fortsätta att göra kontrovesiella böcker tillgängliga, utom när de är specifikt förbjudna av lagen, säger Amazons taleskvinna Patricia Smith. Det är oerhört viktigt att det finns lagar och en kultur som är starkt engagerad i yttrandefrihet. Utan lagar att luta sig emot skulle varje företag vara sårbart för påtryckningar från varenda politiska grupp i landet. Boken som USJF vill förbjuda: http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/09676997 ...