Internetoperatören Tele2 har blockerat den ryska webbplatsen Allofmp3.com i Danmark, efter ett beslut i dansk domstol. Den ryska webbplatsen Allofmp3.com säljer nedladdningsbar musik betydligt billigare än vad konkurrenterna gör. Företrädare för webbplatsen hävdar att man följer rysk lag, men skivbranschens intresseorganisation Ifpi anser att webbplatsen är olaglig och har bland annat startat rättsprocesser i Ryssland mot Allofmp3.com. Utslaget i dansk domstol betyder att Tele2 nu måste hindra sina kunder att nå webbplatsen Allofmp3.com. Ifpi i Danmark hälsar beskedet med glädje och ska nu ta kontakt med alla andra danska internetoperatörer och kräva att de självmant stänger av möjligheterna att nå Allofmp3. Tele2 kommer att överklaga beslutet och får stöd av den danska branschorganisationen Telekommunikationsindustrien, vars direktör Ib M Tolstrup menar att domen innebär att internetoperatörerna måste agera "censurpoliser". På svenska Ifpi analyserar man just nu domen för att se vad den kan innebära för Sverige, och utesluter inte att man kan agera på liknande sätt. http://www.tele2.dk http://www.allofmp3.com Läs hela domstolsbeslutet (PDF): http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/EF2AAB7A-0E04-4 ...