En svensk har stämts i amerikansk domstol för att ha utvecklat ett program som knäcker krypteringen i Cyber Patrol, ett filterprogram som hindrar användare att surfa till vissa webbplatser, till exempel sexsidor. Två personer, varav en svensk, har nu publicerat hur man kan ta sig förbi programmet och komma åt de förbjudna webbplatserna. Dels lade de ut instruktionerna på Internet, dels skickade de dem via e-post. Dessutom har de tagit fram ett program, Cphack. Med hjälp av det kan man luska ut det lösenord som blockerar webbplatserna. Det avslöjar också hela listan av de förbjudna webbplatserna. Den består av över 100 000 adresser. Nu har Microsystems Software i USA lämnat in en stämningsansökan och bett domstolen att med en gång stoppa leveranserna av programmet. Professor Peter Junger anser att det ligger en viss risk i att förbjuda utvecklandet av sådana program. "Det är en restriktion av yttrandefriheten", säger han. Nästa hearing hålls den 27 mars.