I oktober hände något unikt i Sverige. Det var då som Svea hovrätt beslutade att Mein Kampf på Tysklands begäran inte får tryckas i Sverige. Domen är mycket unik och något i världsklass. Det är första gången i modern historia någon utländsk makt lägger sig i vår tryckfrihet. Vad som nästan är ännu unikare och ovanligare är att det inte är ett led i regeringens, och folkviljans, kamp för att stoppa den frammarschandre högerextremisten, utan det kan i det närmaste synas som en handling gjord i blindo. Mein Kampf är en mycket tråkig bok där den först delen handlar om Hitlers första levnadsår, i den andra beskriver han nazistpartiets framväxt och hans framtidsplaner för detta. Med hans egna ord beskriver han sin brinnande antisemitism och det gör det fullt rimligt att han har genomfört de horribla och jättelika etniska rensningar och folkmord som han senare genomförde i den "slutgiltiga lösningen". Mao Tse Tung har sagt att det bästa sättet att bekämpa fienden är att känna honom innifrån. Detta är en sanning som har bekräftas många gånger av diverse olika händelser. Därför skulle kanske Mein Kampf vara god information idag när 2/3 av de svenska gymnasieeleverna tvivlar på att judeförintelsen någonsin ägt rum. Man kan dra tydliga paralleller med att även Hitler på sin tid försökte stoppa utgivningen av boken därför att han såg hur den användes emot honom. Många kända och lärda människor har genom den moderna historien ansvarat eller medverkat för att utgivningen fortgår av boken bl.a. Albert Einstein, Hasse Alfredson, Thomas Mann och Eugene O´Neil. Hur upprinnelsen till historien kom till Det hela började med att polisen i december 1994 gjorde ett besök hos förläggaren Karl-Erik Hägglund i Stockholm. Anledningen till denna lilla visit var att Karl-Erik Hägglund två år tidigare hade gett ut en pocketutgåva av Mein Kampf vilket tyska staten hade anmält honom för brott mot upphovsrätten. Man hävdade att den tyska staten hade lagt beslag på upphovsrätten efter andra världskriget och att man nu inte tänkte tillåta någon förläggare i Sverige att trycka boken. I Sverige gick åtalet till domstol och Tyskland fick rätt och Karl-Erik Hägglund fick finna sig i domstolens beslut. Man har från Tysklands sida försökt att också i Italien stoppa utgivningen av boken, man misslyckades där man fastslog att upphovsrätt inte kan konfiskeras. Vad kan det här leda till? Även om Hitler var en fruktansvärd diktatur så är det här beslutet att ta bort hans bok otroligt. Detta kan bara ses som ett led i att fortsätta riva upp tryckfrihetslagarna. Utvecklingen är inte ljus och är ännu ett steg där befolkningen blir tankekontrollerade. Att dessutom inte den stora median har meddelat detta till sina läsare är också otroligt. Själv tror jag att högsta domstolen måste riva upp denna dom i fall som pöbeln blir mobiliserad. Vilket är svårt när ingen av de stora tidningarna vill skriva om det här.