Länsstyrelsen upphäver Kumla kommuns regler för torghandel. Kommunen får inte göra egna tolkningar av våra grundlagar. Kommunfullmäktige i Kumla beslutade om nya regler för torghandel. För att ge en känsla av gemenskap och att det ska vara trevligt, bestämde kommunfullmäktige att drogrelaterade, nazistiska och rasistiska budskap inte fick förekomma. Men att förbjuda drogrelaterade budskap vid torghandel är inte förenligt med grundlagen. Till skillnad mot flertalet nazistiska och rasistiska budskap, där lagen hets mot folkgrupp gäller. Kumla kommun har överklagat länsstyrelsens beslut. http://na.se/asikt/ledare/1.2082452-yttrandefrihet-och-trivsel