Radioprogrammet Pippirulls satir om Alfons Åberg som hallick och knarkhandlare var fullt laglig. Det konstaterar Högsta domstolen i en friande dom den 23 december. Programmet har tidigare friats av hovrätt och tingsrätt. Alfons upphovsmakare författaren Gunilla Bergström krävde Sveriges Radio på 100.000 kronor i skadestånd för kränkning av hennes litterära anseende och för intrång i hennes ideella rätt. Programmet sändes 2002 med anledning av den populära barnboksfigurens 30-årsjubileum och innehåller repliker från Alfons upplästa av skådespelaren Björn Gustafsson som klippts ihop med sekvenser från den danska filmen "Pusher". Gunilla Bergström har anklagat SR för att ha ändrat mer i hennes texter än vad upphovsrättslagen tillåter. SR har dock hela tiden hävdat att inslaget räknas som ett nytt och självständigt verk.