Det måste finnas möjlighet för den lokala skolledningen att agera för att stoppa lärare och personal från att bära symboler som riskerar att urholka skolans demokratiska värdegrund. Det säger den moderata riksdagsledamoten Henrik von Sydow som nyligen väckte frågan till skolminister Ibrahim Baylan med anledning av den diskussion som uppstått efter att personal vid en skola i Varberg burit Che Guevaras porträtt på tröjan. Enligt Henrik von Sydow så kan våra skolor inte acceptera att lärare och personal skapar oklarhet om skolans demokratiska värdegrund. Han vill därför veta hur skolministern avser agera för att stärka skolledares möjlighet att stoppa lärare och personal som för sig med symboler som sätter skolans värdegrund i fara.