i full karetai full fart
i-ordeteufemism (förskönande omskrivning) för ordet "indian"
i-språketlekspråk där man byter ut alla vokaler mot bokstaven "i" (meningen "jag läste detta på Flashback" blir på i-språket "jig listi ditti pi Flishbick")
icekristalliserad metamfetamin
ickebinärkönsidentitet som innebär att en person varken identifierar sig som man eller kvinna
identitetspolitiknär personer med en gemensamt accepterad gruppidentitet försöker förändra samhället i en riktning som ligger i gruppens intresse
ideologisammanhängande system av politiska idéer och värderingar som på ett övergripande sätt styr verksamheten, exempelvis ett politiskt parti
idiotperson som bär sig dumt åt
igelkottkortklippt person
iGenerationpersoner som är födda mellan 1997 och 2009
ignoransokunnighet eller oförstånd, avsaknad av kunskap
ignorantmycket okunnig eller obildad person
ignoreraavsiktligt inte bry sig om, inte fästa avseende vid
ijämterbredvid
ikinitopplös bikini
illa däranmycket allvarligt sjuk eller skadad
illbattingbusigt och besvärligt barn
illitteratsom saknar boklig bildning
illustreradtatuerad
in naturabetala med samlag
inbrottareinrottstjuv
incelperson som lever i ofrivilligt celibat
incestsexuellt umgänge mellan nära släktingar
indian1 marijuana2 person tillhörande amerikansk ursprungsbefolkning
indoktrineringhjärntvätt, ensidig och intensiv påverkan av människors tankar och känslor i religiöst, politiskt eller ideologiskt avseende (undervisning där eleven förväntas omfatta en given doktrin utan att ifrågasätta den)
industriraggarepolitiker eller tjänsteman som försöker få industrier till sin kommun
industrisafariutflykt till gamla nedlagda eller nedläggningshotade industrier
infamelak, ondsint
infanterieldskavsår mellan benen
infantilsjälsligt omogen, barnslig
infantilismsexuellt upphetsad av att ha på sig blöjor och bli behandlad som en bebis
infodemiett överflöd av information, både sann och falsk, som sprids i snabb takt och i många kanaler
informationspåverkanvilseledande information som sprids av främmande makt i syfte att underblåsa misstro och påverka befolkningens uppfattning till främmande makts fördel
inför skranketinför domstol
inredningsporrheminredningsreportage med mer fokus på njutning än upplysning
insidanhjärnan
insiktuppnådd djupare förståelse av underliggande orsaker och samband (vanligen grundad på medvetet tankearbete)
insiktsfullklarsynt och klok
inskränkttrångsynt person med högst begränsad tankevärld, ofta med antydan om fördomar snarare än dumhet
inte gå av för hackorstrålande, utomordentligt bra
inte göra en fluga förnärvara mycket snäll, aldrig avsiktligt skada någon
inte ha alla indianer i kanotenknäpp, tokig, knasig
intellektuellperson som har förmåga till och intresse för tänkande och analys (särskilt humaniora), alternativt yrkesmässigt skapar eller förmedlar kunskap (exempelvis forskare, författare och lärare)
intelligensattrappdokumentportfölj
intelligentiasamtliga intellektuella i ett samhälle betraktade som en sorts klass
intellointellektuell
Interflorasamlag mellan hippies
intergenderickebinär (könsidentitet som innebär att en person varken identifierar sig som man eller kvinna)
internettrollperson som skriver på diskussionsforum enbart för irritera, i syfte att provocera fram känslomässiga gräl eller utdragna diskussioner som inte leder någon vart
intersexett medfött tillstånd i vilket det biologiska könet inte kan entydigt definieras som kvinnligt eller manligt
intetsägandeutan innehåll, ointressant, uttryckslös
intimitetskoordinatorperson som arbetar inom film, tv och teater med att sexscener ska kännas trygga för skådespelarna och som koreograferar dem så att de också är trovärdiga
intjastjäla
intjackinbrott
intjålareinbrottstjuv
intolerantsom visar brist på respekt för andras åsikter eller beteenden
intresseklubben antecknarjag bryr mig inte
intrikatkrånglig, invecklad
intryckssanerata bort sådant som riskerar att störa koncentrationsförmågan
inuitursprungsbefolkning i norra Kanada, Alaska och på Grönland
invektivförolämpande ord, kraftuttryck som riktas mot en eller flera personer (exempelvis "idiot" eller "skitstövel")
IQ fiskmåsdum, korkad person
irrationalismfilosofisk rörelse som anser att instinkt och känslor är överlägsna förnuftet i forskning om kunskap (motsatsord till rationalism)
irrglasögonfelslipade glasögon (skämtartikel från Hobbex)
isbergfrigid kvinna
ishtyp, cirka, ungefär
islamofobirädsla eller avsky för islam
ivintravenös