Universal Life Church

(HUR MAN KÖPER EN ÄKTA DOKTORSTITEL FÖR MINDRE ÄN 200 KRONOR) Det hela började redan 1962. En man vid namn Kirby J.Hensley satte upp en skylt på sitt garage som sa "Detta är en kyrka". På söndag morgon kom grannarna och frågade: Vad är detta för kyrka? Hensley svarade: Vad för slags kyrka söker du? Och vad för svar han än fick på den frågan blev Hensleys replik: "Du har funnit vad du söker". Hensley registrerade sedan The Universal Life Church Incorporated. Därmed hade kyrkan fått ett inregistrerat namn. Det verkliga uppsvinget för kyrkan kom under Vietnamkriget. Bakgrunden var den, att en präst inte utan vidare kunde inkallas att göra krigstjänst i Vietnam. Hensley - som nu blivit biskop - utnämnde vem som helst till präst vid Universal Life Church. Avgiften var 5 Dollar. Sedan dess har över sex miljoner människor blivit präster vid Universal Life Church. Myndigheterna i USA kunde naturligtvis inte acceptera Biskop Hensleys aktivitet som ju fullständigt undergrävde t.o.m. de militära styrkornas planering av rekryteringen. Det blev rättegång. Men biskop Hensley vann processen. Domaren i United States District Court of the Eastern District of California sa ungefär så här i sitt utslag: "Varken denna domstol eller någon annan statlig eller federal myndighet har rätt att bedöma en religions meriter eller brister. Inte heller kan domstolen gå in på att jämföra den ena religionen med den andra, deras dogmer och ideologier. Gjorde den det vore det ett brott mot religionsfriheten, som är garanterad i grundlagen". Utslaget stod sig ända upp i Högsta Domstolen. Vad är då Universal Life Church för slags kyrka? Hur ser dess ideologi ut? Ja, ungefär så här säger biskop Hensley: Vi är ingen dogmatisk inrättning. Vårt evangelium är helt enkelt "det som är rätt". Vi förkunnar det som är rätt och riktigt. Vad är det då som är rätt och riktigt? Jo, det måste varje enskild individ bestämma från djupet av sitt hjärta! Var och en som predikar och förkunnar vad han tror är "rätt" är alltså präst, och till bevis för detta tillhandahåller Universal Life Church ett stilfullt diplom mot en kostnad av 5 dollar. Men du behöver inte nöja dig med att bli en simpel präst. Du kan lika gärna välja titlar som: Abbot, diakon eller ärkebiskop m.fl. till en kostnad av 5 dollar. För samma pris kan du få ett presskort. U.L.C ger nämligen ut en tidning och i egenskap av tidningsutgivare utfärdar man också presskort till höger och vänster. För att bli utnämnd till präst (eller biskop, abbot, tempeldansare etc) behövs ingen personlig medverkan. Du kan skicka efter en utnämning i valfritt namn. Även den fåkunnigaste, enfaldigaste och mest urbota jubelidiot kan bli präst utan egen förskyllan. För 5 dollar utnämner Universal Life Church vem som helst till helgon. Biskop Hensley och hans kyrka är nämligen i sin fulla rätt att utnämna vem som helst till helgon. Vem har sagt att detta är något som katolikerna har monopol på? Råder det religionsfrihet så gör det! Och när Biskop Hensley utnämner kreti och pleti till helgon så gör han det med all "rätt", den "rätt" som kommer ur djupet av hans hjärta! Du kan även starta en lokalavdelning av kyrkan. Genom att göra så kan du - ifall du är bosatt i USA - få diverse skatteförmåner. Du kan nämligen i så fall i din självdeklaration dra av upp till 50% av din bruttoinkomst för donationer du ger till din egen kyrka. Du behöver inte bygga dig någon kyrkobyggnad. En kyrka består av en församling personer och behöver inte ha något hus. Den kan hålla till hemma i ditt kök och "församlingen" kan bestå av dig och din fru/man/barn etc. Kyrkan kan sedan hålla dig med tjänstebil, tjänstelivförsäkring etc etc som du behöver när du far runt och förkunnar din uppfattning om vad som är "rätt". Detta har blivit U.L.C's senaste stora försäljningsschlager. De amerikanska skattemyndigheterna reagerade naturligtvis med kraft, men Biskop Henley har hittils vunnit alla processer och den 13 april 1976 bekräftade högsta instans skriftligen Biskop Henleys definitiva seger över det amerikanska skattesystemet. Efter alla dessa succéer har Universal Life Church startat sitt eget universitet, Universal Life University. Du kan här bli teologie doktor eller filosofie doktor. För att kvalificera sig för en doktorstitel i teologie handlar det inte blott om att betala en bagatellartad avgift utan också om att köpa en Bibel som Biskop Hensley låtit trycka. Skillnaden mellan denna bibel och en vanlig bibel är den, att biskop Hensley låtit lägga till ett eget "testamente". Biskop Hensley blev stämd inför domstol så snart doktorsdiplomen började regna över folk likt manna från skyn. Eftersom Biskop Hensleys juridiska kunskaper är större än de amerikanska myndigheternas vann han processen även denna gång. Det finns alltså ett amerikanskt domstolsutslag som bekräftar att dessa doktorstitlar är fullständigt lagliga och inte i något avseende får diskrimineras i förhållande till doktorstitlar utfärdade av andra institutioner. Doktorstitel i teologi kostar 20 dollar. För den summa blir du alltså en tvättäkta doktor och ve den som påstår något annorlunda. Biskop Hensley skall man akta sig att processa emot! För ytterligare kontakt: Universal Life Church, 601 3rd St., Modesto, CA 95351, USA.