När Berzeliusskolan och Folkuniversitetet bjuder in till skolbal så är homosexuella förbjudna att dansa. Ja, du läste rätt; skolans balkommitté har förbjudit "samkönad dans" med hänvisningen att gamla människor kan "bli stötta"!

HomO, Hans Ytterberg kommenterar kommitténs förnedrande tilltag med att man inte kan kompromissa med mänskliga rättigheter och att diskriminering på grund av sexuell läggning är straffbart. Ytterberg säger även:
- Skolledningen verkar vara helt införstådd med att balkommitténs inställning inte är förenlig med skolans värdegrund. Utmaningen för skolledningen är att förmå sin balkommitté att förstå varför.