Den halländska hampan får ligga kvar hos åklagaren tills EG-domstolen uttalat sig i frågan. Det beslöt Halmstad tingsrätt på onsdagen.

Dagen efter att Ulf Hammarsten skördat 100 kilo industrihampa från fältet utanför Laholm beslagtogs skörden av åklagaren. Kammaråklagare Ann-Christin Claesson vill förstöra hampan men först efter att EG-domstolen gett ett förhandsbesked om vad EG-rätten tillåter.
EG-rätten och svensk rätt skiljer sig som bekant åt i synen på cannabis sativa, eller hampa. Svensk lag ser växten i alla dess former som narkotika och EG-rätten ser industrihampan som vilken jordbruksprodukt som helst.

Halmstad tingsrätt vill också veta vad EG-domstolen tycker och har därför skickat tre frågor till Luxemburg, skriver TT. Den första är om Sverige har rätt att förbjuda odling av industrihampa när det är tillåtet enligt EG-rätten. Skulle svaret bli nej undrar tingsrätten om Romfördraget ger Sverige möjlighet att ha kvar odlingsförbudet i alla fall.

Enligt Romfördraget får ett medlemsland förbjuda import, export och transport av hänsyn till allmän moral, ordning, säkerhet eller för att skydda människors och djurs hälsa. Skulle EG-domstolen svara nekande även på den frågan vill Halmstad tingsrätt veta om det finns något annat kryphål för det svenska förbudet.

Hampaodlaren Ulf Hammarsten vill också ha ett förhandsbesked från EG-domstolen.