Sverigedemokraterna nekades inför EMU-folkomröstningen att annonsera i Expressen. Den nekade annonsen var reklam för kampanjorganisationen "Försvara kronan". Det är inte första gången de nekas. Samma sak skedde i det senaste kyrkovalet, såväl som i förra årets riksdagsval.

Inom medierna finns det i normala fall vissa regler; dels lagar mot diskriminering och dels sådana riktlinjer som den samlade pressen enats om att följa. Ett exempel på sådana riktlinjer är riktlinjer angående åsiktsannonsering, som enligt Pressens Samarbetsnämnd* gäller sedan 1 april 1975.

I detta dokument står bland annat följande att läsa:

"Tidningarna bör i positiv anda pröva frågor om införande av åsiktsannonsering under förutsättning att dessa inte står i strid med tryckfrihetslagstiftningen, allmän lag eller de pressetiska reglerna."
"Utgivare skall emellertid anse det särskilt förpliktigande, om ett införande av åsiktsannons - från enskilda, företag, organisationer eller från partier gagnar ett samhällsintresse av allsidig debatt och angelägen information."
* Pressens Samarbetsnämnd är gemensamt organ för Publicistklubben (PK), Svenska journalistförbundet (SJF) och Tidningsutgivarna (TU).

Kampanjen "Försvara kronans" webbadress:
http://www.kronan.info