Många av riksdagens ledamöter kan tänka sig att begränsa tryck- och yttrandefriheten. Det visar en ny Sifo-undersökning som Tidningsutgivarna låtit göra. I enskilda frågor är de ofta beredda att minska öppenhet och införa förbud och restriktioner.

Undersökningen har gjorts sommaren 2006 och 175 av riksdagens ledamöter har svarat. Ivrigast att få fingra på grundlagen var den nuvarande riksdagsmajoriteten, socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

Det är till exempel 89 procent av de 175 svarande ledamöterna som vill begränsa enskilda polisers meddelarfrihet och 74 procent vill ha en lag som förbjuder medierna att bevaka kända personer.

- Det är skrämmande att så många av riksdagens ledamöter inte förstår hur viktig tryck- och yttrandefriheten är för det öppna demokratiska samhället, säger PeO Wärring, ordförande i Tidningsutgivarnas tryckfrihetsgrupp.

- Riksdagens ledamöter har lätt att förbise tryck- och yttrandefriheten i obekväma frågor. Det är väldigt kortsynt och på sikt utarmas tryck- och yttrandefriheten - och därmed demokratin. Tryck- och yttrandefriheten har vunnits i politisk kamp av folket. Detta får inte våra politiker glömma utan de måste ta sitt ansvar för medborgarnas rätt att få veta.

I riksdagsmajoriteten finns också ett klart ställningstagande för att postens anställda ska kunna vägra dela ut viss åsiktsreklam.

Bakgrund

Grundregeln för svensk tryck- och yttrandefrihet är att allt får skrivas och allt får sägas. Varje medborgare ska också kunna ha insyn i alla de dokument som finns hos myndigheterna. Undantagen gäller t.ex. upplysningar eller påståenden som kan äventyra landets säkerhet eller utsätta enskilda människor för andras missaktning. I Sverige har tryckfriheten en lång tradition och starkare stöd i lagstiftningen än i de flesta länder. Den är en av grundpelarna i den svenska demokratin.