Författaren Daniel Handler har tillsammans med den amerikanska biblioteksföreningen, American Library Association (ALA), instiftat ett bokpris för att uppmärksamma censuren av barnböcker i USA. "The Lemony Snicket Prize for Noble Librarians Faced With Adversity" delas ut en gång om året till bibliotekarier som stått upp och försvarat det fria ordet.  Priset består av ett konstnärligt föremål, ett certifikat, 3000 dollar samt 1000 dollar i respengar för att kunna besöka den årliga ALA-konferensen där priset delas ut. Under 2013 rapporterade Kids' Right to Read Project 49 försök till censur av barnböcker, vilket är en 53-procentig ökning sedan 2012. http://www.ala.org/awardsgrants/lemony-snicket http://www.theguardian.com/books/2014/jan/31/lemony-snicket-prize-librarians-book-bans http://www.ncac.org/p.php?rel=3929 http://www.atyourlibrary.org/lemony-snicket-prize-noble-librarians-faced-adversity