Riksdagsledamoten Maria Abrahamsson (M) anmäler sig själv för innehav av barnpornografi för att väcka debatt om vad som är och inte är barnpornografi. Innehavet gäller att hon haft ett exemplar av Dagens Nyheter där en akvarell med halvnakna tomtar och ett barn finns publicerad. Abrahamssons engagemang för en lagändring väcktes i samband med mangafallet där serievetaren Simon Lundström dömdes för barnpornografibrott i både tingsrätt och hovrätt för de tecknade bilder han hade i sin samling av mangasamling. Han friades i Högsta domstolen, men HD gjorde samtidigt klart att teckningar fortfarande kan vara barnpornografi. På sin blogg skriver hon: "Den svenska demokratin har ett problem om lagen innebär att läsare av Sveriges största morgontidning gör sig skyldiga till en kriminell handling bara för att tidningen har valt att publicera en akvarellmålning föreställandes ett fiktivt blöjbarn i en fiktiv pornografisk situation. Det är det min polisanmälan handlar om." I polisanmälan skriver Maria Abrahamsson: "Jag prenumererar på Dagens Nyheter. I tidningen fanns förra lördagen, den 23 mars, en recension av akvarellen "The santas", av Tala Madani. Målningen föreställer halvnakna tomtegubbar som står kring en barnsäng och riktar sina "snoppar" mot ett blöjbarn (se bilagd DN Kultur s 6). Målningen är en fiktion, detsamma gäller för de halvnakna gubbarna och deras snoppar som är riktade mot det lika fiktiva blöjbarnet som skyddslöst sitter i en spjälsäng. Enligt 16 kap. 10 a § första stycket punkt 5 brottsbalken, ska den som innehar en pornografisk bild av barn dömas för barnpornografibrott. Enligt paragrafens femte stycke ska en gärning inte utgöra brott om den med hänsyn till omständigheterna är försvarlig. Även innehav av teckningar och målningar med barnpornografiskt innehåll omfattas av kriminaliseringen, utom när det gäller innehav av egenhändigt framställda teckningar eller målningar (16 kap. 10 a § femte stycket brottsbalken; jfr NJA 2012 s. 400). Trots att jag såg – och innehade – den barnpornografiska bilden redan på lördagsmorgonen behöll jag tidningen flera dagar och visade/spred bilden till andra. Mitt innehav kan därför inte anses försvarligt i brottsbalkens mening. Jag polisanmäler härmed mig själv för att få utrett om jag har gjort mig skyldig till kriminaliserat innehav av barnpornografi enligt 16 kap 10 a § brottsbalken genom att inneha den i DN Kultur den 23 mars 2013 publicerade pornografiska bilden." http://www.mariaabrahamsson.nu http://motpol.blogspot.se/2013/03/pedofilnojan ... http://www.svd.se/nyheter/inrikes/maria-abrahamsson ...