Den nya hetslagen mot homosexuella kan innebära att bibeln måste censureras i nya upplagor. Professorn i straffrätt Madeleine Leijonhufvud säger att tryckfrihetsförordningen gäller hets mot folkgrupp. Hon fastslår att bibelns texter om homosexualitet är hetsande. Att enbart citera texterna i predikstolen räcker inte i längden.

En följd av det är att nyöversättningar av bibeln måste censureras. Professorns farhågor kan leda till att det krävs en lagändring och att detta framskjuter hetslagen. Den principiellt intressanta frågan är om en lag om hets mot folkgrupp har en högre prioritet än bibeln.