Då Internet än så länge tycks okontrollerbart och varje försök att stänga ned webbplatser med olagligt innehåll endast tycks leda till två andra webbplatser någon annanstans, valde EU-parlamentet i mitten av april att undvika lagstadgad "blockering" som metod i kampen mot kontroversiella webbplatser med olagligt material.

Man uppmuntrar i sin rapport till EU-kommissionen i stället att information ska spridas till operatörer och även till allmänheten. Det ska bli enklare att anmäla webbplatser med olagligt innehåll, till exempel genom gratisnummer som allmänheten kan ringa. Och, får man förmoda, även enklare för operatörer att agera godtycklig polismyndighet ...

Den närmaste strategin heter alltså självsanering. Hur det kommer att lyckas återstår naturligtvis att se.