LO-förbunden är oense om hur sverigedemokrater i de egna leden ska hanteras. Tranport har nyligen uteslutit ännu en sverigedemokrat. Metall driver en mjukare linje och "försöker prata dem till rätta". Kan ett fackförbund utesluta personer för att de är aktiva i ett politiskt parti som lockat över 160 000 väljare?

Absolut! säger Transport som fortsatt sin hårda linje. Förbundet har nu kastat ut ännu en sverigedemokrat: den för tillfället arbetslöse formsprutaren Mats Kjellman från Kristianstad som varit medlem i Transport i tolv år. Han är den sjätte SD-företrädaren som uteslutits ur Transport. Enligt förbundets förste vice ordförande Clas Linder lär det bli fler. För närvarande undersöks ytterligare tre personer, som pekats ut av lokalavdelningar.

Transport är inte ensamt om att kasta ut sverigedemokrater. Akademikerförbundet SSR uteslöt förra året socionomen Eva Remnebratt från Stockholm på grund av hennes partitillhörighet. SD-kurirens redaktör Richard Jomshof fick sparken från ett lärarjobb i Karlskrona.

Men flera fackförbund har valt den motsatta linjen. För sex år sedan uteslöts ett par nynazister. Men mot Sverigedemokraterna intar Metall en annan hållning. Man anser att uteslutning är ett vapen man ska var försiktig med, och att det bara bör användas i yttersta nödfall.