Unga katolska kvinnor i Polen - 90 % av Polens befolkning är katoliker - har börjat skicka in uppgifter om sina menstruationscykler till ett företag som sedan skickar meddelanden till dem under månaden om när det kan vara bra att avhålla sig från samlag.

I stället för att använda kondom eller andra typer av preventivmedel tycks de katolska kvinnorna föredra att lita till den högst opålitliga metoden att försöka se en regelbundenhet i ägglossningen. Vad som är än mer märkligt är att de gladeligen också vill betala för att få ett SMS-meddelande några gånger i månaden, med information om vad som är lämpligt (läs: avhållsamhet). Som om ett företag skulle kunna veta det bättre än kvinnorna själva på daglig basis!

Företaget argumenterar att systemet ju också kan användas i motsatt syfte, det vill säga att en kvinna som vill bli gravid kan se när detta är mest lämpligt. Frågan är dock om inte villigheten att underordna sig någon annan än sig själv i frågor som rör den egna kroppen - och dessutom betala för det - är ett utmärkt och absurt exempel på det katolska psykets masochism.

Man frågar sig också om det även finns en SMS-tjänst som berättar om sannolikheten för att kvinnan i fråga fått en smittsam könssjukdom vid senaste oskyddade samlaget?